Företag

Niinexpress Oy on turkulainen kuljetusalan perheyritys, joka on perustettu vuonna 1996. Yritys on nykyään erikoistunut kemikaalien säiliökuljetuksiin.

Yritys on erikoistumisensa jälkeen kasvanut yhdeksi merkittävimmistä toimijoista alallaan.

Päätoimialueitamme ovat Suomi ja Skandinavia.

Taloudellisesti ja turvallisesti

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme luotettavia ja korkealuokkaisia kuljetuspalveluja – taloudellisuutta ja ympäristöä unohtamatta. Tämän mahdollistavat nykyaikainen kalustomme sekä ammattitaitoinen henkilökuntamme.

Niinexpress Oy on SQAS-hyväksynnän saanut yritys. Turvallisuusnäkökohdat ovat erityisen tärkeitä vaarallisten aineiden kuljetuksissa. Kehitämmekin jatkuvasti toimintatapoja ja välineitä yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt 10 § i personuppgiftslagen (523/99)

1. Registeransvarig
Niinexpress Oy
FO-nummer: 1059132-6
Rieskalähteentie 70
20300 ÅBO Finland
Tfn: +358 50 385 8300

2. Handläggare av registerärenden
Reijo Niinivirta
Rieskalähteentie 70
20300 ÅBO Finland
niinexpress@niinexpress.fi

3. Registrets namn
Niinexpress Oy:s marknadsförings och analysregister

4. Avsikten med att behandla personuppgifter
Avsikten med registret är att sköta kundrelationen mellan den registeransvariga och kunden samt marknadsföring och kommunikation. Registerhanteringen och handläggningen av uppgifter kan överlåtas åt den registeransvarigas samarbetspartner som har förbundit sig att följa denna registerbeskrivning.

5. Registrets datainnehåll
Registret kan innehålla följande uppgifter om en kund:
– Namn
– Telefonnummer
– Adress
– E-postadress
– Organisationens namn och FO-nummer
– Kontaktlogg

6. Regelmässiga informationskällor
Till registret samlas uppgifter från den registeransvarigas kunddatabas och från verktyget som följer upp webbplatsens besökare, öppna källor på internet och övriga offentliga källor samt gratis och avgiftsbelagda källor.

7. Regelmässig överlåtelse av data
Den registeransvariga överlåter inte uppgifter åt utomstående bortsett från den registeransvarigas samarbetspartner som avses i punkt 4 eller när en överlåtelse förutsätts av finska myndigheter.

8. Överföring av uppgifter till stater utanför EU eller EES
I huvudsak överförs inga personuppgifter till länder utanför den Europeiska unionen eller det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

9. Principer för skydd av registret
Personuppgifterna lagras konfidentiellt. Den registeransvarigas och dess eventuella datapartners informationsnätverk och utrustningen där registret finns har skyddats med en brandmur och övriga nödvändiga tekniska åtgärder.

10. Kakor
Den registeransvariga kan använda kakor på sina sidor för att förbättra användarupplevelsen. Kakor är en textfil som sparas på användarens dator när denna besöker en sajt. Filen innehåller uppgifter som används bl.a. till marknadsföring och för att utveckla sajten. Med hjälp av kakor samlar man in uppgifter om hur sajten används. Användarens identitet framgår inte med stöd av kakorna. En användare kan avlägsna kakorna från webbläsarens inställningar. Den registeransvariga garanterar inte att sajten fungerar på rätt sätt efter detta.

Stäng [x]